Ubytovací poriadok

Ide o ubytovanie v súkromí a tomu je prispôsobený ubytovací poriadok
Týmto si dovoľujem požiadať Vás o dodržiavanie následovných pravidiel:

  1. V deň ubytovania je možné ubytovať sa od 14.00 do 20.00 hod. zapísaním sa do knihy návštev a predložením dokladu totožnosti. Neskoršie príchody je treba nahlásiť vopred.
  2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
  3. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu.
  4. Nočný kľud je od 22.00 do 6.00hod.
  5. Vo všetkých priestoroch objektu je zákaz fajčenia.
  6. Parkovisko v dvore je bezplatné, nie je strážené. Je možné prenajať si uzamykateľnú garáž v cene 5EUR/noc.
  7. Za stratu kľúča od izby je účtovaný poplatok 20EUR.
  8. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu. Za pobyt dlhší ako 1 hodina účtujeme ubytovací poplatok.
  9. V prípade, že má klient objednané raňajky, tieto sa poskytujú v čase od 6.00-9.30.
  10. Posedenie a grilovanie v záhrade je možné len pre ubytovaných hostí.